Методична робота

23 листопада 2016 року проведено психолого-педагогічний консиліум

«Адаптація учнів 5 класу до умов навчання в основній школі»

Метою психолого-педагогічного консиліуму було колективне обговорення результатів психолого-педагогічних досліджень із вивчення рівня готовності дітей до школи та вироблення напрямків роботи для профілактики дезадаптації п’ятикласників. Роботу консиліуму розпочала  директор школи Шарко Т.П., яка наголосила на головних завданнях педагогічного колективу у формуванні позитивної мотивації та інтересу учнів 5-го класу  в період адаптації.  Шкільний психолог Рябишина С.О. представила свої результати діагностичної роботи – спостережень, досліджень учнів у вигляді аналітичних узагальнених матеріалів.

Цікавою була ідея написання листів п’ятикласниками  першій вчительці Сакевич Т.О. Діти розповіли про свої успіхи і досягнення в 5 класі, подякували за виховання.

Учасники зустрічі пропонували  можливі шляхи покращення мікроклімату в учнівському  колективі. Класний керівник  5-го класу Недоля О.П., спираючись на результати власних спостережень дала педагогічну характеристику навчальної діяльності та поведінки класу  в цілому і окремих учнів,а також підготувала презентацію «Ми п’ятикласники». Вчителі-предметники, описуючи конкретні ситуації або характеризуючи конкретного учня, зупинялися лише на тих показниках, які містять важливу інформацію для роботи консиліуму.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Крижановська Н.Г. на основі  відвіданих уроків,позакласних заходів ,за допомогою змістовної презентації проаналізувала успішність учнів 5-го класу  у порівнянні з їх результатами в початковій школі.

Шкільна медсестра Рачковська Л.В. надала інформацію про стан здоров’я учнів та надала необхідні рекомендації вчителям та батькам.

Захід  пройшов цікаво  і змістовно. Кожен учасник зустрічі почерпнув для себе необхідну інформацію, яка допоможе у подальшій роботі.

 

 

    Всі новини